Det trådløse samfund: Stråling stresser kroppen og giver celleskader

De fleste omgiver sig ukritisk med trådløst elektronik. Meget tyder dog på, at det ikke er uden sundhedsmæssige omkostninger

Udgivet den 12 dec. 15, 12:21

Opdateret den 30 mar. 19, 12:06

Forfatter: John Jalving, Speciallæge i Almen Medicin, Lektor emeritus ved Syddansk Universitet

Kategorier: Miljø, Tæt på forskningen

Kommentarer: 10

John Jalving

John Jalving, speciallæge

De seneste 10 års uafhængige forskning omkring radiofrekvent strålings (RFR) virkning på kroppens celler beskriver tydeligt de biofysiologiske mekanismer, der forklarer celle- og DNA-skader. Disse celleskader forårsages af oxidativt stress.

Hvad er oxidativt cellestress?

I store dele af de fysiologiske processer dannes der højst reaktive stoffer, kaldet  frie radikaler. Miljøforårsaget stress får kroppen til at skabe flere frie radikaler, hvilket tvinger kroppen til at behandle ilt hurtigere. Dette er kendt som oxidativt stress, og defineres normalt som et fænomen af dynamisk balance mellem oxidanter og antioxidanter. Set fra et biologisk   synspunkt spiller de frie radikaler en særligt væsentlig rolle.
For mange frie radikaler kan ændre fundamentale cellefunktions- og cellestrukturkarakteristika.  Et ineffektivt antioxidantsystem eller en patologisk produktion af frie radikaler kan forårsage en farlig ubalance, der resulterer i høje niveauer af oxidativ stress. Levende organismer er derfor fra naturens side udstyret med et komplekst antioxidant forsvarssystem, der er i stand til at reducere og regulere skader forårsaget af frie radikaler.

Celleskader

Når der er en øget produktion af frie radikaler, fremkommer en biologisk stresstilstand, der fører til beskadigelser i forskellige celle-komponenter. Disse forandringer kan variere fra mindre skader,  der repareres af cellen selv, til forstyrrelser der griber alvorligt ind i cellernes funktion.

Skader fra frie radikaler rammer især:

CELLEMEMBRANEN: Forstyrret cellekommunikation
CELLEKERNEN (DNA): Mutationer, øget kræftrisiko
MITOKONDRIERNE: Forstyrret energiproduktion
PROTEINER: Forstyrret cellulær følsomhed
RECEPTORER: f.eks. for hormoner
ENZYMER: Forstyrrede metaboliske  processer (omsætning af næringsstoffer)

Elektromagnetiske felter øger mængden af calcium inde i cellerne og kan herigennem øge produktionen af frie radikaler i mitokondrierne. Forskningen og debatten om frie radikalers betydning er meget intens. Frie radikaler er ikke nemme at forstå, holde styr på eller styre – hverken teoretisk eller praktisk. Ikke desto mindre er de en vigtig del af livet – vi kan ikke eksistere uden – og samtidig kan de være belastende, farlige, skadelige og dødelige.

Omfattende forskning

Den seneste offentliggørelse af en omfattende analyse af 100 forskningsstudier viser på overbevisende måde, at trådløs teknologi udløser oxidativt cellestress og invaliderende symptomer for 8-10 pct. af befolkningen. Den nye rapport øger desuden mistanken om en sammenhæng imellem radiofrekvent stråling og cancer. Talsmanden for forskerne i studiet, Igor Yakymenko, udtaler i en pressemeddelelse d. 28. juli 2015, at ”resultaterne giver et tydeligt signal om de reelle risici ved denne form for stråling”.

Af 100 undersøgelser udført overalt i verden og som alle er underkastet peer review (lægers kvalitetskontrol af kollegers arbejde) fandtes 93 af disse som bevis for, at udløsning af oxidativt stress i vore celler er sundhedsskadeligt (93 pct.).

Forskergruppen drager derfor den konklusion, at radiofrekvent stråling (RFR) i ikke-opvarmende (ikke-termisk) strålingsintensitet og under de gældende grænseværdier for termisk stråling er sundhedsskadelig.

Spredning af EHS-syndromet

Rapporten indledes med en beskrivelse af det trådløse netværks indtog igennem de seneste år og den heraf følgende eksplosive forøgelse af baggrundsstrålingen på vor klode. Yakymenko angiver, at radiofrekvent stråling inde i vore boliger i de industrialiserede lande i perioden 1985 – 2005 er øget med faktor 5000! (Maes, W 2005 : Stress Caused by EMF and Radiation).

En sundhedsskadelig konsekvens heraf er spredning af EHS-syndromet (EHS = elektro-hypersensitivitet, red.) til stadigt yngre aldersklasser, samt flere studier, der forbinder elektromagnetisk stråling med kræftudvikling i flere organsystemer (Hardell et al. 2007, 2011; Sadetzki et al. 2008; Sato et al. 2011).

Til støtte herfor taler yderligere resultatet af et nyt studium fra 2015 foretaget af en række tyske forskere: ”Tumorpromotion ved udsættelse for radiofrekvente elektromagnetiske felter under grænseværdier for mennesker ”. Det drejer sig om et replikationsforsøg af et tidligere pilotstudie fra 2010 (Tillmann et  al.), der viste usikker effekt på bestrålede mus m.h.t. udvikling af kræft. Et større antal dyr samt implementering af to ekstra eksponeringsniveauer viste signifikant tumorudvikling, (lymfekræft o.a.) dog uden klar dosis-respons virkning.

Cellekemien

Omdrejningspunkterne i cellen er produktion i stor mængde af ROS (”reaktiv ilt substans”, ”oxidant” ) i:

1) CELLEMEMBRANEN: Enzymet NADH i cellemembranen producerer mere ROS ved RF-stråling, men også i

2) MITOCHONDRIET (cellens ”kraftcenter”) danner ROS.

3) I humane SÆDCELLER er set mutagen effekt/ ødelæggelse/ opsplitning af DNA- molekyler (De Iuliis et al. 2009), ved SAR 1W/kg, betydeligt under de fleste landes grænseværdier.

4) I CELLEKULTURER kunne fremkalde oxidativt stress ved SAR-værdier så lave som 0,1 mkW/m2 ( Burlaka et al. 2013 ; Oksay etn al. 2014 ). Men,

5) Termiske højfrekvente intensiteter af RFR kan IKKE fremkalde oxidativt stress (Hong et al. 2012; Leukonen et al. 2009; Kang et al. 2013)

Opdagelsen af et frit radikal koblet til en aminosyre (8-hydroxy-2desoxygyanosin) som markør for DNA-molekylærskade har givet et redskab til forskningen fremover, når det gælder beskrivelsen af mutagene celleskader under EMR-eksponering.

Kilde: Igor Yakymenko et al. 2015: Oxidative mechanisms and biological activity of lowintensity radiofrequency radiation

KILDE: EHS-Nyt november 2015

Kommentér denne artikel

Find os på:

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kort om forskning.dk

Forskning.dk er en portal, som ønsker mere åbenhed om den forskning, der regulerer danskernes sundhed. Samtidig kan portalen bruges til at finde dokumentation for holistiske behandlingsmetoders virkning.

Siden giver også adgang til en række nyttige links.

Kontakt forskning.dk

Kontakt gerne forskning.dk hvis du har en artikel om forskning eller en en idé til en artikel. Forskning.dk ønsker at indrage brugerne, så hold dig ikke tilbage med eventuelle input.

Århusvej 22A, 8500 Grenaa
+45 86 84 88 88
info@forskning.dk

© Forskning - 2024

Web