Ny database kan give forskere og sundhedsøkonomer ny viden

Et nystiftet forum skal hjælpe danske forskere med at lagre og dele digitale data fra deres forskningsprojekter. Det kan få stor betydning for sundhedsområdet

Udgivet den 22 maj. 15, 11:52

Opdateret den 09 jan. 16, 23:19

Forfatter: Gert Karlson

Kategorier: Behandling, Medicin, Tæt på forskningen

Kommentarer: 0

I videnskaben er det vigtigt, at nye forskningsresultater kan verificeres af flere forskergrupper. Denne proces sikres fx ved, at de data, der ligger bag en publikation, stilles til rådighed for andre. På denne måde bliver nye resultater ikke blot testet, men andre fagligheder kan eventuelt også bruge data til at blotlægge helt andre sammmenhænge.

– Eksempelvis vil nye resultater på sundhedsområdet hurtigere kunne blive eftervist og bragt i spil, samtidig med, at sundhedsøkonomer eller forskere, der beskæftiger sig med etiske hensyn, vil kunne bruge data i disse nye sammenhænge. På denne måde giver de mange meget kostbare data en større værdi og et hurtigere afkast til samfundet, udtaler professor Henrik Pedersen til Forskning.dk. Den tidligere dekan på Syddansk Universitet er netop blevet udnævnt til formand for Nationalt Forum for Forskningsdata Management.

Fakta om DeIC

DeIC – Danish e-Infrastructure Cooperation har til formål at understøtte udviklingen af Danmark som eScience nation gennem levering af e-infrastruktur (computing, datalagring, netforbindelser og understøttende tjenester), vejledning og initiativer på nationalt niveau. DeIC er en virtuel enhed under Uddannelses- og Forskningsministeriet og resultatet af en aftale indgået mellem de otte universiteter og Styrelsen for Forskning og Innovation. Se også www.deic.dk

DEFF, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, er en samarbejdsorganisation for danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker. DEFF arbejder for, at forskere, undervisere og studerende har adgang til al relevant information gennem brugervenlige systemer og vejledning af høj kvalitet.

Store mængder data

Mængden af data fra forskningsprojekter vokser eksponentielt. Det giver udfordringer for videnskaben: Hvordan kan forskerne gemme deres data for eftertiden, så andre forskere kan få glæde af dem? Det spørgsmål skal det nationale forum for forskningsdatamanagement i de kommende år finde svar på.

Henrik Pedersen – formand for det Nationale Forum for Forskningsdata Management

– Det er en kompleks opgave. Men det er vigtigt, at vi får styr på forskningsdata. Danmark investerer store midler i forskning, både fra offentlig og privat side. Hvis vi skal få mest muligt ud af den investering, skal data være lagret på en måde, der gør det let at genfinde og bruge dem på nye måder. Det bliver et afgørende element i fremtidens internationale konkurrence på forskningsområdet, mener Henrik Pedersen.

Mængden af digitale data i verden fordobles hver andet år ifølge analysefirmaet IDC. Væksten gælder også i forskningsverdenen, hvor for eksempel en organisation som CERN producerer over 30 millioner gigabytes om året.

Nøglpersoner samles om projektet

Forummet er etableret af DeIC (Danish e-Infrastructure Cooperation) og DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) som et treårigt pilotprojekt. Forummet skal samle nøglepersoner såsom forskere, bibliotekarer, it-folk, forskerstøtteenheder og jurister. Forummet ventes at få 20-25 medlemmer.

– Formålet er at etablere en praksis og en infrastruktur, så datamanagement tænkes ind lige fra begyndelsen af et forskningsprojekt. Fremover bliver adgang til data afgørende, når forskere publicerer deres forskningsresultater. Så kan andre hente deres data og efterprøve resultaterne – eller måske finde nye måder at anvende dataene på, siger Henrik Pedersen.

Dermed bliver datamanagement en mulighed for at skabe øget kvalitet og helt nye samarbejder, der kan give dansk forskning en konkurrencefordel internationalt. Men det forudsætter, at det bliver let for forskerne at indlevere data til opbevaring. Derfor vil forummet også trække på de erfaringer, forskere allerede har gjort på området:

– Vi skal ikke opfinde noget nyt, hvis der findes brugbare løsninger i forvejen. Men vi skal sikre, at nye løsninger følger vedtagne standarder, så systemerne kan kommunikere med hinanden, siger han.
Den nyudnævnte formands første arbejdsopgave bliver at finde medlemmer til det nationale forum. Første møde i forummet er planlagt til efter sommerferien.

Nationalt Forum for Forskningsdata Management er finansieret med midler fra DeIC, DEFF, universiteterne og bevaringsinstitutionerne. Etableringen af forummet er en del af den nationale strategi for forskningsdata management 2015-2018, som DeIC og DEFF har udarbejdet.

Den nationale strategi for forskningsdatamanagement kan læses her

 

 

Kommentér denne artikel

Find os på:

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kort om forskning.dk

Forskning.dk er en portal, som ønsker mere åbenhed om den forskning, der regulerer danskernes sundhed. Samtidig kan portalen bruges til at finde dokumentation for holistiske behandlingsmetoders virkning.

Siden giver også adgang til en række nyttige links.

Kontakt forskning.dk

Kontakt gerne forskning.dk hvis du har en artikel om forskning eller en en idé til en artikel. Forskning.dk ønsker at indrage brugerne, så hold dig ikke tilbage med eventuelle input.

Århusvej 22A, 8500 Grenaa
+45 86 84 88 88
info@forskning.dk

© Forskning - 2024

Web