Danskerne foretrækker akupunktur frem for medicin

Både patienter og politikere ønsker mere akupunktur i sundhedsvæsenet, men nogle sundhedsordførere er usikre på dokumentationen. DF er dog klar til at sidestille akupunktur med smertestillende piller

Udgivet den 04 jun. 15, 12:43

Opdateret den 19 sep. 15, 0:46

Forfatter: Gert Karlson

Kategorier: Behandling, Medicin, Sunde vaner, Sygdom, Tæt på forskningen

Kommentarer: 3

Lige før valget blev udskrevet, spurgte Forskning.dk folketingets sundhedsordførere om, hvilken rolle akupunkturen skal spille i den nærmeste fremtid. Fem sundhedsordførere svarede. De er generelt positive og Liselott Blixt, DF, mener endda at patienterne skal kunne vælge akupunktur frem for smertestillende medicin. Stine Maiken Brix, EL, mener, at det er vigtigt, at der forskes mere i metoder hvor der ikke er store pengeinteresser bag. Jane Heitmann, V, pointerer, at akupunktur stort set er uden bivirkninger og mange mennesker giver udtryk for, at de har stor gavn af akupunktur. Daniel Rugholm, C, mener, at det er vigtigt, at vi fortsætter med at undersøge hvilke ikke-kirurgiske metoder, der i fremtiden kan bruges i det danske sundhedsvæsen.

Nederst i artiklen kan du læse sundhedsordførernes svar i fuld længde.

Næsten alle indlagte patienter ønsker akupunktur efter operation

Mange danske patienter er interesseret i at modtage akupunktur efter operation

Undersøgelse: For at afgøre om danske patienter ønsker at have mulighed for at modtage behandling med akupunktur under indlæggelse, blev der sidste år gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 500 patienter i opvågningsstuen. 84 pct. af patienterne har besvaret spørgeskemaet. 81 pct. var interesserede i at modtage behandling med akupunktur mod kvalme og smerter. Ud af disse var 54 pct. interesserede i at modtage behandling med akupunktur før almindelig medicinsk behandling, og 94 pct. var interesserede i at modtage akupunktur som supplement til konventionel behandling, i hele deres indlæggelse på hospitalet.

Læge og akupunktør Ruth Kirkeby har lavet undersøgelsen Many patients are interested in receiving post-operative acupuncture samt andre danske undersøgelser om akupunktur og smerter, der har været i ugeskrift for læger.

Mindst 24 pct. af den danske befolkning har brugt akupunktur på et eller andet tidspunkt i livet og 7 pct. har brugt metoden indenfor det seneste år. Hele 94 pct. af indlagte patienter er interesserede i at modtage akupunktur som supplement til konventionel behandling under deres indlæggelse på hospitalet, viser en undersøgelse med 500 patienter. 54 pct. af de indlagte ville endda hellere modtage behandling med akupunktur før almindelig medicinsk behandling.  Se hele undersøgelsen i faktaboksen til højre.

Sygehusene er vilde med akupunktur

Mens nogle af politikerne er lidt tilbageholdende med at implementere akupunktur, så er metoden for længst kommet ind af bagdøren. Akupunktur bliver tilbudt på alle fødeafdelinger i Danmark, og allerede i 2009 viste to danske undersøgelser, at akupunktur blev benyttet på 31 pct. af de danske sygehuse og på 14 pct. af alle danske sygehusafdelinger. Og interessen for akupunktur var stor, når man spurgte ind til ønsker for fremtidig behandling; således meldte 20 pct. af sygehusafdelingerne tilbage, at de planlagde eller ønskede at benytte akupunktur i fremtiden.

Sundhedsstyrelsen er ved at vurdere akupunkturs virkning

Sundhedsstyrelsens udsendte i februar et nyhedsbrev angående en høring, hvor Sundhedsstyrelsen ønsker at styrke forskningen og dermed evidensgrundlaget for de ikke-kirurgiske behandlinger, mht. behandling af “rodpåvirkning” i nakken med udstrålende symptomer til armen.

Forskning dokumenterer, at akupunktur er et fantastisk redskab til behandling af ovenstående lidelse(r), hvor patienterne ofte kan få en god virkning af behandlingen. Samtidig er behandlingen som regel en “kur” med et behandlingsforløb, hvorefter mange klarer sig helt uden smertestillende medicin. Dermed er det også en meget billig behandlingsform i længden. Forskning.dk vi i den kommende tid lægge flere oversatte forskningsresultater om akupunktur på siden.

Forskning.dk har spurgt Sundhedsstyrelsen, om de kan bekræfte, at akupunktur-brancheforeninger har indgivet et høringssvar.

SST om smertestillende medicin

Forskning.dk har stillet Sundhedsstyrelsen spørgsmål om smertestillende medicin. Det kom der følgende svar ud af for et halvt år siden:

– Som al anden medicin har analgetika (smertestillende medicin, red.) også bivirkninger. Nogle af disse bivirkninger kan medføre eller forværre smerter (f.eks. kan obstipation ved brug af opioider give mavesmerter). For en fuldstændig liste over de enkelte præparaters bivirkninger henvises til lærebøger og hjemmesider (f.eks. medicin.dk) samt til de enkelte lægemidlers produktresumeer, udtalte Elisabeth Penninga, Sundhedsstyrelsen, dengang.

– Det er korrekt, at vi har modtaget høringssvar fra Praktiserende Akupunktører og Danske Akupunktører. Disse vil blive offentliggjort på høringsportalen efter arbejdsgruppen har diskuteret alle høringssvarene og indarbejdet dem i retningslinjen. Da arbejdet med at indarbejde høringssvarene stadig er i gang, kan jeg ikke fortælle, hvordan de endelige anbefalinger bliver eller hvordan den fremlagte litteratur er blevet vurderet. Den nationale kliniske retningslinje vil blive publiceret i maj eller juni, udtaler Christine Skovgaard fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsøkonom positiv overfor akupunktur

– Kombinationen af stigende evidens for behandlingseffekt af akupunkturbehandling for især smertetilstande, og undersøgelser, der viser, at det også er et omkostnings-effektivt tilbud, baner utvivlsomt vejen for en bredere accept af akupunktur i det “konventionelle” sundhedsvæsen”, har sundhedsøkonom, Kjeld Møller Pedersen skrevet i en kronik i Danske Akupunktørers magasin “Akupunktur” i 2013.

Det mener folketingets sundhedsordførere:


Venstre

Jane Heitmann, Venstre.

Jane Heitmann

Akupunktur er stort set uden bivirkninger og mange mennesker giver udtryk for, at de har stor gavn af akupunktur. Der er, så vidt jeg ved, ikke videnskabelig evidens for at akupunktur har en effekt.

Venstre er ikke afvisende overfor en fremtidig drøftelse af området, men en egentlig tilskudsmodel vil være betinget af, at forskningen viser evidente resultater.


Enhedslisten

Stine Brix, Enhedslisten.

Stine Maiken Brix

Jeg mener at vi skal bruge de metoder der virker. Vi bør stille samme krav til alle typer af behandling om at der skal være en dokumenteret effekt.

Jeg synes desuden det er vigtigt at vi sikrer forskning især i de metoder, hvor der ikke er store pengeinteresser bag, så vi hele tiden kan blive klogere.


Dansk Folkeparti

Liselott Blixt, Dansk Folkeparti,

Liselott Blixt

Jeg arbejder for at få mere alternative behandlinger ind i sundhedsvæsnet – ex akupunktur, hvor jeg mener, at patienten bør kunne tage tilskuddet med sig. Ex fra smertestillende midler så de kan vælge akupunktur i stedet.Det Konservative Folkeparti

FT_Daniel Rugholm

Daniel Rugholm

Det danske sundhedsvæsen skal sikre, at de bedste behandlingsformer er tilgængelige for danske patienter. Derfor skal vi fortsætte med at undersøge hvilke ikke-kirurgiske metoder, som i fremtiden kan finde anvendelse i det danske sundhedsvæsen.

Det er helt afgørende, at effekten af alle behandlingsformer i det danske sundhedsvæsen er videnskabeligt dokumenteret. Dette gælder selvfølgelig også for akupunktur, hvis denne behandlingsform skal anvendes i fremtiden.

Det er selvfølgelig op til Sundhedsstyrelsen at vurdere, hvilke behandlingsformer det danske sundhedsvæsen skal tilbyde.

Anvendelsen af nye behandlingsformer skal udelukkende bero på en sundhedsfaglig vurdering og ikke afhænge af uheldige budgetter eller eventuelle prisstigninger på andre behandlingsformer.

På nuværende tidspunkt er det for tidligt at vurdere hvilke nye behandlingsformer, der i fremtiden vil finde anvendelse i det danske sundhedsvæsen.


Socialistisk Folkeparti

Özlem Sara Cekic, Socialistisk Folkeparti.

Özlem Sara Cekic

Jeg mener ikke, at jeg som politiker har den faglige kompetence til at vurdere hvilke behandlingsmetoder der er tilstrækkelig dokumentation for og derfor heller ikke hvorvidt de lever op til de krav der er for at skabe en autorisationsordning. Men jeg synes det er vigtigt at sundhedsvæsenet hele tiden er åbent for at prøve nye veje og metoder, så man hele tiden kan tilbyde patienterne den bedst mulige behandling.

I SF arbejder vi for at vi kan få sundhedsudvalget også til at besøge de lande, hvor alternativ behandling er meget mere udbredt en Danmark

3 kommentarer til “Danskerne foretrækker akupunktur frem for medicin

  1. steen hansen siger:

    Jeg er uddannet sosu assistent og også diplom certificeret Nada øre akupunktur behandler, og ved hvilken gavn mange kan få af det samt at medicin forbrug kan mindskes, vil jeg så høre om hvorfor det og akupunktur ikke bliver mere accepteret i det off sygehusvæsen, når det er bivirkningsfrit og kan bruges ved anden behandling. Og i ældrepleje kunne meget sovemedicin mindskes

  2. Michael Schrøder siger:

    Når Sundhedsstyrelsen kræver “videnskabelig evidens”, skulle man måske lige erindre at akupunktur har været en anerkendt behandlingsform 5.000 år før, det der i vore dage kaldes videnskab blev “opfundet”.

    Sørgeligt at SST i den grad ligger under for den magtfulde medicinalindustri!

  3. […] Danskerne ønsker mere akupunktur. Hele 81 pct. var interesserede i at modtage behandling med akupunktur mod kvalme og smerter efter operation. Det er den danske læge og akupunktør Ruth Kirkeby, der har lavet undersøgelsen Many patients are interested in receiving post-operative acupuncture samt andre danske undersøgelser om akupunktur og smerter, der har været i ugeskrift for læger. Læs artiklen Danskerne foretrækker akupunktur frem for medicin […]

Kommentér denne artikel

Find os på:

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kort om forskning.dk

Forskning.dk er en portal, som ønsker mere åbenhed om den forskning, der regulerer danskernes sundhed. Samtidig kan portalen bruges til at finde dokumentation for holistiske behandlingsmetoders virkning.

Siden giver også adgang til en række nyttige links.

Kontakt forskning.dk

Kontakt gerne forskning.dk hvis du har en artikel om forskning eller en en idé til en artikel. Forskning.dk ønsker at indrage brugerne, så hold dig ikke tilbage med eventuelle input.

Århusvej 22A, 8500 Grenaa
+45 86 84 88 88
info@forskning.dk

© Forskning - 2024

Web