Sundhedsstyrelsen fastholder strålerådgiver trods afdækning af inhabilitet

Som afdækket af Forskning.dk d. 7. juli har læge Christoffer Johansen modtaget personlige honorarer og forskningsmidler fra den industri, han rådgiver Sundhedsstyrelsen omkring. Styrelsen fastholder Johansens ansættelse trods brud på Forvaltningsloven.

Udgivet den 11 jul. 19, 9:53

Opdateret den 14 jul. 19, 16:58

Forfatter: Gert Karlson, redaktør

Kategori: Tæt på forskningen

Kommentarer: 1

To dage efter offentliggørelsen af ovenstående nyhed har vi modtaget en mail fra Sundhedsstyrelsens specialkonsulent Trine Agner, der på vegne af Mette Øhlenschlæger, leder af Statens Institut for Strålebeskyttelse, ønsker at kommentere artiklen. Styrelsen fastholder deres ansættelse og brug af forsker/læge Christoffer Johansen trods lovens klare ordlyd og den juridiske vurdering, Forskning.dk har modtaget fra forvaltningsretsekspert Oluf Jørgensen.

Ifølge § 3 i Forvaltningsloven er man allerede inhabil i offentlig forvaltning, hvis man ”har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse”.

 

SST: Vurderer habilitet ud fra én erklæring

Vi har modtaget denne vurdering fra Oluf Jørgensen: ’Så længe CJ modtager honorar fra teleindustrien, er han efter min vurdering inhabil som rådgiver for SST og andre offentlige myndigheder inden for opgaver, der har interesse for teleindustrien.’ Hvad vil I gøre ved det? Og vil I fortsat bruge ham og skønner I, at han trods erklæringerne er habil at anvende?

”Sundhedsstyrelsen har vurderet Christoffer Johansens habilitet i forhold til ansættelsen i Sundhedsstyrelsen på baggrund af de forhold, der er anført i habilitetserklæringen. Der er ikke fundet grundlag for at ændre på denne vurdering,” udtaler specialkonsulent Trine Agner, SST, der henviser til seneste erklæring fra 2017.

Hvorfor har I ikke indhentet en erklæring vedr. Christoffer Johansen siden 2017 – og hvor ofte skal disse indhentes for lægefaglige rådgivere?

”Det fremgår af Sundhedsstyrelsens habilitetspolitik, at den enkelte medarbejder – og rådgivere – er forpligtet til at gøre opmærksom på nye, væsentlige forhold af betydning for habiliteten og til at ajourføre habilitetserklæringen efter behov, når den enkeltes forhold tilsiger det. Der er således ikke tale om faste intervaller for opdatering af habilitetserklæringer.”

 

Forsvarer tilbageholdelse af erklæring fra 2010

Christoffer Johansens habilitetserklæring fra 2010 modtog vi ikke fra jer i aktindsigten, trods vi spurgte til SAMTLIGE habilitetserklæringer for denne medarbejder. Hvorfor modtog vi den ikke? Og hvorfor offentliggør I ikke samtlige erklæringer for rådgivere på jeres hjemmeside? Der lå kun én vedr. Christoffer Johansen eksempelvis. 

”Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at den seneste habilitetserklæring er den mest retvisende. Derfor er det også udelukkende den seneste, der offentliggøres på hjemmesiden i overensstemmelse med vores habilitetspolitik. Med henblik på en hurtig besvarelse af din oprindelige henvendelse fremsendte vi derfor en henvisning til den offentliggjorte og aktuelle habilitetserklæring.”

Christoffer Johansen har haft tilknytning til styrelsen siden 1992 ifølge Trine Agner, og ifølge egne oplysninger i habilitetserklæringer har han haft opgaver og forskningsrelation til el-, energi- og teleindustri fra 1994.

I 2017 fik han fornyet sin kontrakt med COWI, som han rådgiver om blandt andet højspændingsmaster, letbaner, vindmøller og smart cities (byløsninger med wifi, red.) – der også sorterer under hans arbejdsområder hos Sundhedsstyrelsen, hvor han er eneste rådgiver inden for ikke-ioniserende stråling. Altså et habilitetsproblem ifølge Forvaltningloven.

”Så længe Christoffer Johansen modtager honorarer fra industrien, er han efter min vurdering inhabil som rådgiver for SST (Sundhedsstyrelsen, red.) og andre offentlige myndigheder inden for opgaver, der har særlig interesse for eksempelvis teleindustrien. Hvis hans arbejde for teleindustrien er ophørt, må man vurdere konkret, om der fortsat er en interessekonflikt,” lød vurderingen fra forvaltningsretsekspert Oluf Jørgensen på Forskning.dk 7.juli.

I 2013-2014 satte pressen fokus på Sundhedsstyrelsens brug af inhabile lægekonsulenter, og den daværende regering kom med overvejelser om at lave en lovstramning vedrørende samarbejdet mellem læger og lægemiddelindustrien.

Vi har tidligere været i kontakt med Christoffer Johansen, der endnu ikke er vendt tilbage med svar på vores spørgsmål om afsløringerne.

Du kan læse den oprindelige afsløring og gennemgang af ikke-ioniserende strålingsrådgiver Christoffer Johansens dobbeltspil i denne artikel. I artiklen fremkommer også en faktaboks og et link til samtlige habilitetserklæringers indhold.

Tags: forskningsetik Mobilstråling Sundhedsstyrelsen

En kommentar til “Sundhedsstyrelsen fastholder strålerådgiver trods afdækning af inhabilitet

  1. Peter Sørensen siger:

    Han skulle bag tremmer og nøglen smides væk hvis det er tilfældet han har modtaget penge fra tele selskab.

    Det er jo det glade vanvid

    Vi kan ikke stole på vores politikkere hvis der ikke sker noget her ØV

Kommentér denne artikel

Find os på:

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kort om forskning.dk

Forskning.dk er en portal, som ønsker mere åbenhed om den forskning, der regulerer danskernes sundhed. Samtidig kan portalen bruges til at finde dokumentation for holistiske behandlingsmetoders virkning.

Siden giver også adgang til en række nyttige links.

Kontakt forskning.dk

Kontakt gerne forskning.dk hvis du har en artikel om forskning eller en en idé til en artikel. Forskning.dk ønsker at indrage brugerne, så hold dig ikke tilbage med eventuelle input.

Århusvej 22A, 8500 Grenaa
+45 86 84 88 88
info@forskning.dk

© Forskning - 2024

Web