Forvaltningsekspert: Strålerådgiver i Sundhedsstyrelsen inhabil gennem årrække

Forsker og læge Christoffer Johansen modtog personlige honorarer fra industriorganisation og forskningsmidler fra tele- og elindustri, selvom han rådgav Sundhedsstyrelsen om de samme temaer. Det er imod Forvaltningsloven.

Udgivet den 07 jul. 19, 14:00

Opdateret den 14 jul. 19, 17:00

Forfatter: Gert Karlson, redaktør

Kategori: Tæt på forskningen

Kommentarer: 4

Vi har tidligere sat fokus på elektromagnetiske felters skadelighed og videnskaben herom i en artikelrække på Forskning.dk. Igennem blandt andet aktindsigter hos Sundhedsstyrelsen kan vi nu afsløre, at statens rådgiver inden for området, læge Christoffer Johansen, Rigshospitalet, har ageret inhabilt igennem en lang årrække trods Forvaltningslovens bestemmelser.

Ifølge oplysninger i habilitetserklæringer hos Sundhedsstyrelsen er Christoffer Johansens opgaver og relation til el-, energi- og teleindustrien startet tilbage i 1994.

”Jeg har i perioden 1994 til 2004 modtaget midler fra Dansk Energi for at undersøge risiko for en række sygdomme blandt danskere med ansættelse ved danske el-selskaber, samt midler til at undersøge risiko for kræft blandt børn med bopæl tæt på elektriske højspændingsinstallationer”, lyder det således i et notat fra 2010, hvoraf det i øvrigt fremgår, at lægen fire gange i perioden 1994-2010 har modtaget personlige industrihonorarer. Sundhedsstyrelsen har modtaget bilagene og må derfor også være vidende herom.

 

Honorarbetalt industri-forfatter

Hvem der betalte honorarerne, meddeles ikke Sundhedsstyrelsen, men der henvises til ”et notat, der i form af en VVM-rapport gennemgår den videnskabelige litteratur inden for forskningsområdet” – og i 2010 udkom netop interesseorganisationen Energinet.dk’s rapport ”Magnetfelter fra højspændingsanlæg”, hvor Christoffer Johansen står angivet som forfatter – trods sin status som rådgivende lægekonsulent for Sundhedsstyrelsen inden for samme emne. Rapporten blev anvendt af elindustrien til at vurdere skadelighed i forbindelse med højspændingsnettets opgradering i Danmark.

”Så længe Christoffer Johansen modtager honorarer fra industrien, er han efter min vurdering inhabil som rådgiver for SST (Sundhedsstyrelsen, red.) og andre offentlige myndigheder inden for opgaver, der har særlig interesse for eksempelvis teleindustrien. Hvis hans arbejde for teleindustrien er ophørt, må man vurdere konkret, om der fortsat er en interessekonflikt,” lyder vurderingen fra forvaltningsretsekspert Oluf Jørgensen forelagt Forskning.dk’s oplysninger.

Oluf Jørgensen henviser til netop teleindustrien, da Christoffer Johnansen i flere habilitetseklæringer nævner at have modtaget forskningsmidler fra TeleDanmark (TDC) og Sonofon i forbindelse med sikkerhedsvurderinger af mobiltelefoni og Ikke-ioniserende stråling.

 

Fik ny kontrakt i 2017 trods inhabilitet

I seneste habilitetserklæring fra 2017 angiver Christoffer Johansen desuden, at han har orienteret Sundhedsstyrelsen om en ny konsulentkontrakt med COWI, som han har samarbejdet med tidligere. Varigheden af denne kontrakt oplyses ikke, men rådgivningsvirksomheden COWI rådgiver om blandt andet opførelsen af højspændingsmaster, ”smart cities” (byløsninger med wifi, red.), letbaner og vindmøller.  Honoraret skal gå til en opdatering af en sikkerhedsrapport vedrørende højspændingsforsyning, fremgår det.

”Offentlige myndigheder bør tjekke habilitetserklæringer, før de henviser til en læge som faglig ekspert og eventuelt opfordre journalisterne eller andre til selv at tjekke,” indskærper Oluf Jørgensen vedrørende Sundhedsstyrelsens anvendelse af Johansen som rådgiver igennem en årrække på over 20 år med alskens emner inden for ikke-ioniserende bestråling.

 

Ingen kommentarer fra statens strålebeskyttelsesenhed

Vi har kontaktet Christoffer Johansen, der til dagligt leder Rigshospitalets afdeling for senfølger af kræft. Han er vendt tilbage uden at svare på vores spørgsmål om honorarer og hans rådgivning af både staten og industrien på samme tid.

Statens Institut for Strålebeskyttelse under Sundhedsstyrelsen har modtaget en lang række spørgsmål fra Forskning.dk, men har ikke svaret på andet end vores aktindsigter.  Vi kunne blandt andet godt tænke os at vide følgende fra Sundhedsstyrelsen ud over, om det er ansvarspådragende og strafbart for styrelsen at anvende inhabile konsulenter:

1) Trods Forskning.dk søgte aktindsigt i samtlige habilitetserklæringer modtog vi ikke den omtalte erklæring fra 2010, hvor de personlige honorarer nævnes. Hvorfor modtog vi ikke dén, og hvorfor lægger styrelsen ikke alle habilitetserklæringer ud online? (Der ligger kun den seneste fra 2017, red.)

2) Hvilket nøjagtigt årstal blev Christoffer Johansen tilknyttet som først konsulent, senere fast rådgiver, for SST vedrørende ikke-ioniserende stråling?

3) Hvorfor anvender SST netop Christoffer Johansen som rådgiver?

4) Skønnes rådgiveren pt. habil trods forvaltningsekspertens vurdering og lovens ordlyd? Vil SST fortsat bruge ham?

5) Hvorfor har der ikke været indhentet en habilitetserklæring siden 2017? Er det korrekt, at disse skal indhentes hvert år for lægelige rådgivere (har tidligere stået i Lægemiddelloven, red.)?

 

Christoffer Johansens 5G-udtalelser

I pressen har Christoffer Johansen igennem slutningen af 2018 og i hele 2019 været særdeles aktiv med positive kommentarer om det nyindførte mobilfrekvensspekter 5G, der har indbragt staten 2,2 milliarder kroner i en auktion for teleindustrien.

I Ingeniøren står der, at der er en ”klar sammenhæng mellem voldsom eksponering for elektromagnetisk stråling (..) fra mobiltelefoner og kræft i rotters hjerter”. Den pågældende artikel om et amerikansk storstudie på området kommenteres således af Christoffer Johansen:

”Vi så det med HIV, der startede med to personer med mærkelige symptomer. Men pludselig blev det klart, at noget var helt galt. Det har vi bare ikke set siden implementeringen af mobiltelefon-teknologien.”

“I 25 år har vi haft mobiltelefonerne på markedet, og det er ikke nok til at drage endelige videnskabelige konklusioner,” lyder hans kommentar i en anden artikel, der står i klar kontrast til de forskere inden for elektromagnetiske felter, som har underskrevet den såkaldte 5G Space Appeal.

Appellen angives at bygge på over 10.000 videnskabelige globale studier og er underskrevet af en lang liste af forskere og læger. Sammenlagt har over 100.000 læger, organisationer og borgere underskrevet dokumentet ifølge hjemmesiden 5gspaceappeal.org, der sætter DNA- og celleskader, organproblemer, diabetes og cancer i forbindelse med stråling fra eksempelvis mobiltelefoni.

 

Industriforskere finder typisk ingen skadelige effekter

At industriens egne konsulenter og forskere typisk ikke finder skadelige effekter i undersøgelser, er gammel viden inden for forskning. DR.dk har denne sommer bragt et tema om fænomenet bestilte studier.

Forskningsfagområdet ikke-ioniserende stråling er ingen undtagelse fra reglen, hvis man læser de uafhængige studier vedrørende selve forskningen om strålerne fra vores hverdagselektronik.

I langt de fleste tilfælde viser de industribetalte studier nemlig ingen skadelig effekt. I et studie foretaget ved Colombia University, USA, fremkom kun 32 % af de industribetalte studier med skadelige effekter, mens tallet for den uafhængigt finansierede forskning lød på 70 %. Et lignende billede tegnes af forskning foretaget af Det Nordiske Cochrane Center:

”Han er heller ikke bekymret over en rapport fra Nordisk Cochrane Center, der slår fast, at samtlige studier betalt af teleindustrien frikender mobiltelefoni for at udgøre en helbredsrisiko,” står der i en artikel fra Ingeniøren i 2007, hvor Christoffer Johansen interviewes om industriens forskningskonflikter.

Der er tidligere også foretaget studier af forskningslitteraturen om mobilmaster. Her frikendte industriforskningen i meget høj grad mobilmasternes skadelighed stik modsat, hvad de uafhængige studier fortalte om af skader.

 

Habilitetsproblemer i Sundhedsstyrelsen – gammelkendt problem

De landsdækkende aviser har igennem flere omgange rettet kritik mod især Sundhedsstyrelsens anvendelse af inhabile rådgivere.

I 2014 kom det frem i B.T., at den rådgivende læge Per Soelberg havde modtaget penge fra vaccinegiganten GlaxoSmithKline, der laver vaccinen Pandemrix. Soelberg udførte arbejde med at vurdere arbejdsskader og vaccineskader for den danske stat.  ”En person er inhabil til at behandle en sag, når der er omstændigheder, der giver grund til tvivl om upartiskhed,” lød det fra Oluf Jørgensen i den forbindelse.

I 2013 foretog Politiken en gennemgang af medlemmerne i Sundhedsstyrelsens vaccinationsudvalg, der rådgiver om især implementering af vacciner. Flere medlemmer af udvalget var på honorarlisten hos medicinalproducenter af netop vaccine som researchere eller konsulenter. Desuden forsømte styrelsen at offentliggøre habilitetserklæringer på lægerne.

 

_________________

FAKTA: Johansens habilitetserklæringer 2007-2017

Nedenstående oplysninger er kommet frem i Forskning.dk’s aktindsigt vedrørende Christoffer Johansens habilitetserklæringer afgivet i årene 2007-2017. Ud over sin ansættelse på Rigshospitalet fungerer han som eneste rådgiver for Sundhedsstyrelsen vedr. ikke-ioniserende stråling og er tilknyttet en afdeling hos Kræftens Bekæmpelse.

 1994/95: Modtager forskningsmidler fra teleindustrien – Sonofon og Tele Danmark Mobil – til en abonnentsdatabase, der anvendes til det såkaldte Interphone-studie. Den danske del af studiet, ”The Danish Cohort”, kritiseres for selve anvendelsen af kontrolgruppen, hvori erhvervsbrugere indgår sammen med borgere, der ikke bruger mobiltelefon. Frikendelsen af mobilstråling for skadelige virkninger undrer uafhængige fagforskere.

▪ 1994-2004: Modtager midler fra Dansk Energi. Bestilt forskning vedrører skadeligheden af højspændingsmaster og børn med bopæl tæt herpå samt de ansatte ved elselskaberne.

1994-2007: Modtager tre personlige honorarer fra COWI. Disse har også relation til højspænding.

1994-2010: Modtager fire personlige honorarer af ukendt størrelse fra Energinet.dk, en interesseorganisation for danske energileverandører, heriblandt elselskaber.  Hans honorarer uddeles for konsulentbistand til VVM-rapporter om højspænding, fremgår det.

▪ 2006: Modtager fornyet forskningsbevilling fra Energinet.dk. Størrelse ikke oplyst.

2017, efterår: Indgår ny kontrakt med COWI og orienterer SST herom. Emnet er rådgivning inden for elektromagnetiske felter, som han også rådgiver Sundhedsstyrelsen om.

Ifølge § 3 i Forvaltningsloven er man blandt andet inhabil i offentlig forvaltning, hvis man ”har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse”.

Tags: forskningsetik Mobilstråling Sundhedsstyrelsen svindel med forskning

4 kommentarer til “Forvaltningsekspert: Strålerådgiver i Sundhedsstyrelsen inhabil gennem årrække

  1. Fantastisk god artikel!! Sundhedsstyrelsen ER en stor mafia-koncern!! Men hvem er Sundhedsstyrelsen egentlig?? Er det ikke folk der får løn af de penge jeg betaler i skat?? Eller…ER det bare en “brugerbetalt” interesseorganisation?? Et nyt emne til Forskning.dk 🙂

  2. Christina laursen siger:

    Aktører og jer der siger ja til Wifi 💔 er hjerteløse, skadede i sind og krop🖤 Tænk på jeres kære de bliver også stråle ofre som resten af kloden de skader kan ikke købes væk😱

Kommentér denne artikel

Find os på:

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kort om forskning.dk

Forskning.dk er en portal, som ønsker mere åbenhed om den forskning, der regulerer danskernes sundhed. Samtidig kan portalen bruges til at finde dokumentation for holistiske behandlingsmetoders virkning.

Siden giver også adgang til en række nyttige links.

Kontakt forskning.dk

Kontakt gerne forskning.dk hvis du har en artikel om forskning eller en en idé til en artikel. Forskning.dk ønsker at indrage brugerne, så hold dig ikke tilbage med eventuelle input.

Århusvej 22A, 8500 Grenaa
+45 86 84 88 88
info@forskning.dk

© Forskning - 2024

Web