Forskere med flere kasketter

Fødevarestyrelsens rådgivere er de samme forskere, som forsker for mælkeindustrien. Men styrelsen afviser, at det er et problem. Fødevareministeriet henviser til Fødevarestyrelsen

Udgivet den 11 dec. 14, 23:41

Opdateret den 29 jan. 15, 0:41

Forfatter: Gert Karlson

Kategorier: Sunde vaner, Sygdom, Tæt på forskningen

Kommentarer: 5

”Mælk styrker knoglerne og øger din sundhed” hører vi ofte fra myndigheder og mejerier. Men sandheden er snarere det modsatte, viser en svensk undersøgelse, som vi tidligere har refereret her. Undersøgelsen er offentliggjort i det medicinske tidsskrift British Medical Journal og omfatter 106.000 personer.

DTUs samarbejde med industrien:

I 2011 meddelte DTU, at man sammen med en række andre universiteter og fødevareindustrien havde lavet en platform, hvor man samarbejdede omkring forskning. Sammenslutningen kaldte man “inSPIRe”. Dette samarbejde, som omfatter blandt andet Arla, skulle være til gavn for både industri og forskning, skrev man.

Læs hele pressemeddelelsen fra DTU

 

I 2012 gik Mejeribrugets Initiativpris til DTU Fødevareinstituttet, Fødevarestyrelsen, Arla Foods Amba og Landbrug og Fødevarer for samarbejde om udvikling af sikker produktion af råmælksoste i Danmark.

Som forskningsinstitution er DTU Fødevareinstituttet forpligtet til at levere forskning og myndighedsbetjening, som bidrager til, at danske forbrugere får sunde og sikre fødevarer.

Samarbejde med industrien og myndigheder i et projekt som udvikling af sikre råmælksoste er et eksempel på, at instituttets forskning kan bruges i praksis, og at samarbejde på tværs af sektorer og fagområder er nødvendigt for at skabe løsninger på den type udfordringer.

Læs hele DTUs pressemeddelelse

Kostråd fastholdes

I Danmark afviser Fødevarestyrelsen at ændre på kostrådene på grundlag af en enkelt undersøgelse.

– Men jeg synes omtalen af undersøgelsen er interessant og vil derfor bede DTU Fødevareinstituttet, der står for vurderingerne af videnskabelige undersøgelser for Fødevarestyrelsen, om en vurdering af denne undersøgelse, siger Else Molander, som er Kontorchef for Ernæring i Fødevarestyrelsen.

DTU Fødevareinstituttet har i en rapport fra 2010 gennemgået det videnskabelige grundlag for de nuværende mælkeanbefalinger. I en artikel i Ingeniøren siger seniorforsker Anne Marie Beck fra DTU Fødevareinstituttet:

– Alle raske danskere over to år bør dagligt indtage i størrelsesordenen 1/4 til 1/2 liter mælk eller mælkeprodukter i en kost, der lever op til næringsstofanbefalinger og officielle kostråd.

Flere kasketter

Kostrådene er vigtige – også set med økonomiske briller. Og da forskerne på DTU Fødevareinstituttet også arbejder for mælkeindustrien, er det nærliggende at stille spørgsmålstegn ved deres objektivitet, når de skal vurdere kritiske forskningsdata. Kan DTU på den baggrund betragtes som uafhængige?

– Ja, jeg mener DTU er uafhængige. De ansatte får deres løn af offentlige midler og lader sig ikke påvirke til at ændre i konklusioner alt efter, hvad der måtte være industriens ønsker – som vel er det du antyder. Det ville være umådeligt dumt, og vil altid give bagslag. Det er alene kvaliteten af undersøgelserne, der har betydning for de udmeldinger der gives. Og der skal være flere solide undersøgelser, der peger i samme retning, siger Else Molander til Forskning.dk.

DTU har klart meldt ud, at universitetet samarbejder bredt. På spørgsmålet om DTU er offentligt finansieret eller privat finansieret, svarer Jeanett Kirit Larsson, kontorchef hos DTU:

– Begge dele, for til meget af vores forskning har vi et meget tæt samarbejde til private virksomheder og fonde, så på den måde er der også private midler.

Det har endnu ikke været muligt for Forskning.dk, at få oplyst hvor stor en andel af DTUs samlede budget, der er privat finansieret, men Jeanett Kirit Larsson understreger dog:

– Der er ingen tvivl om, at DTU har et meget tæt samarbejde med erhvervslivet, men jeg kan ikke lige sige dig procenterne.

Fødevarestyrelsen tilbageholder oplysninger

Der vil altid være nuancer i forskning. Christina Schnohr er adjunkt og forsker på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet og underviser bl.a. kommende læger:

– Som forsker kan man aldrig have 100 procent vandtætte skodder. Vi har et regelsæt for god forskning, men forskere er jo mennesker, som baserer deres arbejde på viden, data – og vurderinger. Derfor vil de valg, de træffer, og de konklusioner, de drager, altid være subjektive og være påvirket af deres uddannelse, karrierebaggrund, viden og personlighed, siger Christina Schnohr, som i øvrigt undrer sig over at Fødevarestyrelsen ikke er mere åben:

– Jeg prøvede engang at få udleveret det videnskabelige evidensgrundlag, der ligger til grund for anbefalingerne mht. mejeriprodukter. Altså simpelthen blot de forskningsresultater, Fødevarestyrelsen havde brugt. Men dem kunne jeg ikke få udleveret. Det synes jeg som forsker ikke er særlig betryggende.

Ministeriet henviser til Fødevarestyrelsen

Fødevareminister Dan Jørgensen har ingen kommentarer til sagen, men ministerens pressesekretær, Michael Dahl Nielsen svarer:

– Jeg må henvise dig til Fødevarestyrelsen vedrærende deres samarbejde med DTU.

Tags: Arla DTU forskningsetik Fødevarestyrelsen FVST interessekonflikter mælk Mejeriforeningen mejeriprodukter

Kommentér denne artikel

Find os på:

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kort om forskning.dk

Forskning.dk er en portal, som ønsker mere åbenhed om den forskning, der regulerer danskernes sundhed. Samtidig kan portalen bruges til at finde dokumentation for holistiske behandlingsmetoders virkning.

Siden giver også adgang til en række nyttige links.

Kontakt forskning.dk

Kontakt gerne forskning.dk hvis du har en artikel om forskning eller en en idé til en artikel. Forskning.dk ønsker at indrage brugerne, så hold dig ikke tilbage med eventuelle input.

Århusvej 22A, 8500 Grenaa
+45 86 84 88 88
info@forskning.dk

© Forskning - 2024

Web