Dansk forskning viser at akupunktur har en effekt på små børn med astma

Udgivet den 20 nov. 14, 22:20

Opdateret den 29 jan. 15, 13:01

Oversat af Forskning.dk

Kategori: Forskning i akupunktur

Kommentarer: 0

Videnskabelig dokumenteret forskning

Original overskrift: Acupuncture in asthmatic children: Prospective, randomised, controlled clinical trial of efficacy

Dato: 05.07.2013

Tidsskrift: Alternative Therapies in health and medicine

Database: PubMed

Dette forskningsprojekt har fået økonomisk støtte af: IMK Almene Fond, Aase og Ejnar Danielsens Fond, ViFAB (Videns og Forskningscenter for Alternativ Behandling)

Introduktion:

Forekomsten af astma og astmatisk bronchitis (herefter astma) hos danske førskolebørn er estimeret til at være 10-20 %. Der er kun publiceret få velkontrollerede studier med akupunktur og astma, og ingen forskere har fokuseret på astma hos førskolebørn.

Materiale og metoder:

Dette studie var et prospektivt, randomiseret, kontrolleret klinisk forsøg. Studiet blev udført på to akupunkturklinikker i Danmark. Forsøgsteamet udvalgte vilkårligt førskolebørn med medicinsk diagnosticeret astma og fordelte disse 1:1 i en interventions- og kontrolgruppe. Interventionsgruppen fik 10 akupunkturbehandlinger over 3 måneder. Kontrolgruppen fik ingen placebobehandling. Effekten blev evalueret ved anvendelse af astmadagbøger. En Wilcoxon rank-sum-test blev anvendt til analyserne af longitudinale ændringer inden for grupperne og parrede forskelle mellem grupper. Anvendelse af et to-sidet, 5 % signifikansniveau og en styrke på 90 % nødvendiggjorde en populationsstørrelse på 100 patienter/gruppe.

Resultater:

Forsøgsteamet udvalgte vilkårligt 122 børn, hvoraf 52 børn (26 intervention, 26 kontroller) var tilgængelige for evaluering efter 12 måneder. Symptomscorer og medicinbrug var ikke forskellig mellem grupperne 8 måneder efter afslutning af akupunktur. Der observeredes signifikante reduktioner i subjektive astmasymptomer og i anvendelsen af inhalerede steroider (IHS) og ß(2)-agonister i begge grupper efter 3 måneder. Sammenlignet med kontrolgruppen var reduktionen i astmasymptomer (P = 0,0376) og anvendelsen af IHS (P = 0,0005) signifikant større i interventionsgruppen.

Konklusion:

Selvom effekten ikke varede ved ud over behandlingsperioden, viste studiet, at akupunktur havde en effekt på astma hos førskolebørn i behandlingsforløbets varighed målt ved hjælp af subjektive parametre og anvendelsen af medicin.

Tags: børneastma bronkitis hoste


Forskning.dk er ansvarlig for rigtigheden af denne oversættelse. Se flere detaljer om ansvar for tekst.

Kommentér denne artikel

Find os på:

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kort om forskning.dk

Forskning.dk er en portal, som ønsker mere åbenhed om den forskning, der regulerer danskernes sundhed. Samtidig kan portalen bruges til at finde dokumentation for holistiske behandlingsmetoders virkning.

Siden giver også adgang til en række nyttige links.

Kontakt forskning.dk

Kontakt gerne forskning.dk hvis du har en artikel om forskning eller en en idé til en artikel. Forskning.dk ønsker at indrage brugerne, så hold dig ikke tilbage med eventuelle input.

Århusvej 22A, 8500 Grenaa
+45 86 84 88 88
info@forskning.dk

© Forskning - 2024

Web