Større krav til medicinalindustrien om dokumentation af lægesamarbejder

EU skærper kravene til hvordan pengestrømmen i medicinalforskning flyder, men Danmark er undtaget

Udgivet den 27 maj. 15, 7:31

Opdateret den 09 jan. 16, 23:15

Forfatter: Gert Karlson

Kategorier: Medicin, Tæt på forskningen

Kommentarer: 0

EFPIA kræver dokumentation af værdioverførsler fra medicinalindustri til sundheds-personer og –organisationer . Det pålægger medicinalvirksomhederne en stor arbejdsbyrde at leve op til oplysningspligten, som gælder enhver kontakt – også når der er tale om ganske små beløb.

The EFPIA disclosure code” er en parallel til den amerikanske ”The Sunshine Act” er blevet indført i EU for at beskytte patienterne og skabe gennemsigtighed i samarbejder mellem læger, patientorganisationer og medicinalindustri. EFPIA betyder oplysningspligt om værdi-overførsler fra farmaceutiske virksomheder til HCP’er (HealthCare Professionals) og HCO’er (HealthCare Organisations). Det gælder fx honorarer, rejseudgifter (fly, taxi, bil-leasing mv.), hoteludgifter, deltagergebyr til kongresser og sponsorater – men ikke fx måltider. Oplysningerne skal offentliggøres helt åbent på virksomhedens hjemmeside eller på en for lægemiddelindustrien fælles hjemmeside.

Fakta om nyt modul fra Acubiz

Et nyt Transparent-modul i Acubiz’ rejseafregningssystem kan lette både arbejdet med at dokumentere lægekontakter og sikre korrekt vidererapportering betragteligt. En af verdens største medicinalvirksomheder anvender allerede modulet i fuld udstrækning i Norden, så virksomheden også i Danmark lever op til den europæiske standard.

Selv små beløb skal oplyses

Medicinalvirksomhederne skal således oplyse om enhver berøringsflade med angivelse af navn, arbejdssted, adresse mv. på lægen, hvad der er betalt for samt beløbets størrelse – blot en medarbejder har så meget som delt en taxi med vedkommende. Det giver medicinalvirksomhederne en stor, ekstra arbejdsbyrde.

Lavere krav i Danmark – foreløbigt

I modsætning til de øvrige nordiske lande og resten af EU gælder EFPIA ikke i Danmark – endnu. Når en dansk medicinalvirksomhed har danske sundhedspersoner tilknyttet, skal de enkelte omkostninger ikke rapporteres; her skal blot oplyses, hvilke sundhedspersoner det drejer sig om. Med Acubiz Transparent er denne information lettilgængelig – og samtidig er man med modulet fremtidssikret, da meget tyder på, at de skærpede krav om dokumentation også kommer til at gælde i Danmark.

Kommentér denne artikel

Find os på:

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kort om forskning.dk

Forskning.dk er en portal, som ønsker mere åbenhed om den forskning, der regulerer danskernes sundhed. Samtidig kan portalen bruges til at finde dokumentation for holistiske behandlingsmetoders virkning.

Siden giver også adgang til en række nyttige links.

Kontakt forskning.dk

Kontakt gerne forskning.dk hvis du har en artikel om forskning eller en en idé til en artikel. Forskning.dk ønsker at indrage brugerne, så hold dig ikke tilbage med eventuelle input.

Århusvej 22A, 8500 Grenaa
+45 86 84 88 88
info@forskning.dk

© Forskning - 2024

Web