NADA-akupunktur kan hjælpe misbrugspatienter

På landets 52 revalideringsinstitutioner og 95 narkotikacentre tilbydes der alternative metoder i stor stil. En dansk undersøgelse af NADA-akupunkturs virkning, som offentliggøres i denne artikel, viser at misbrugere kan have gavn af behandlingen

Udgivet den 16 jun. 16, 22:18

Opdateret den 28 aug. 17, 21:28

Forfatter: Gert Karlson

Kategorier: Behandling, Sunde vaner, Tæt på forskningen

Kommentarer: 6

En undersøgelse fra 2012 viser, at hele 37,5 pct. af de danske revalideringsinstitutionerne og 61,1 pct. af narkotika-centrene bruger alternative metoder (KAM). Det er akupunktur og NADA-akupunktur, der bliver mest brugt: Use of complementary and alternative medicine at Danish rehabilitation institutions and drug centres

Projektbeskrivelse

Patienterne på Sct. Hans Hospital afsnit M6 blev alle tilbudt NADA øreakupunktur i perioden 1/12-04 til 31/7. 2005

40 patienter ønskede og fik NADA i perioden. 13 patienter fik ikke NADA.

Abstract:

Flere og flere patienter bliver indlagt med psykiske problemer kombineret med misbrug af alkohol, piller eller stoffer. Disse patienter oplever ofte svært udholdelige abstinenser når de som led i deres behandling skal stoppe med misbrug. National Acupuncture Detoxification Assosiation ( NADA ) øre akupunktur bliver givet mere end 100 steder i Danmark samt bruges i hele verden til afvænnings problematikker angst og uro. Derfor antages det at NADA kunne have en beroligende effekt på patienter indlagt med gener efter misbrug.

Projektet er tilrettelagt som et klinisk randomiseret kontrolleret forsøg. Hvor der anvendes spørgskemaer, afkrydsningsskemaer og de kognitive skemaer BDI, BAI og Robson.

Patienterne får nåle efter behov og i grupper 2x om ugen.

Inkusionskriterier var:

Patienter med absitnens tilstand ICD 10 FX,3 forårsaget af psykoaktive stoffer eller akohol med mindst 1 diagnose i diagnosegruppen ICD10; F 40-49, F 60-69. ( patienter med dobbeltdianoser en diagnose udover misbruget )

Plejepersonalet udleverede et akrydsningsskema 1x ugentligt til patienterne, udfra svarene scorer patienterne om hvor ofte de har brug for at få NADA. Skemat er bygget op om baggrundsspørsmål, erfarings spørgsmål og holdnings og værdi spørgsmål.

I perioden hvor der gives NADA var øvrig psykofarmakoligsk behandling uændret.

Ekslusionskriterier: Patienter med retslig foranstaltning, Patienter med demens, psykoser og andre psykiskelidelser end inklitionskriterierne. Samt patienter der ikke scorer 10 points på afkrydsning skemaet.

Interventions gruppen: Består af patienter fra forsøgsgruppen, som er indlagt på en lige dato. Disse patienter får NADA-akupunktur, samt vanlig behandling i forsøgsperioden.

Kontrolgruppen : Består af patienter fra forsøgsgruppen, som er indlagt på en ulige dato. Disse patienter får udelukkende vanlig behandling. Begge grupper skal én gang ugentligt under indlæggelsen udfylde spørgeskemaet hvor de bliver spurgt ind til 23 forskellige symptomer.

En dansk undersøgelse udført på Sct. Hans Hospital viser, at NADA-akupunktur har en god virkning på misbrugere. Resultaterne af undersøgelsen, som foregik fra 2004 til 2005, offentliggøres først nu.

Christina Westergaard

Christina Westergaard

– Undersøgelsen blev ikke publiceret. Problemstillingen var, at vi ikke fik et “go” fra Den videnskabsetiske Komité, selv om vi havde ændret vores protokol tre gange. Herefter valgte hospitalet at give mig en forsknings-uddannelse, hvorefter jeg så lavede en ny protokol, forklarer Christina Westergaard.

Forsøget blev justeret, så kontrolgruppen fik “music cure” musik i ørene i stedet for NADA-akupunktur. Protokollen blev eksamineret af Professor Vibeke Zoffmann.

– Efter projektets afslutning fik jeg uddannet fire ekstra kollegaer til at kunne give NADA-akupunktur, så patienterne også kunne få nåle i om aftenen og om natten. Vi startede grupperne op i 2007 og tilbød patienterne NADA-akupunktur i ca. 2-3 år, som supplement til den almindelige behandling. Det fortsatte indtil afdelingen måtte lukke ned pga besparelser i 2010, husker Christina Westergaard.

Forskning.dk har bedt Christina Westergaard, der var forskningsansvarlig for projektet, om at uddybe sine udtalelser. Udover hende, så havde projektet tilknyttet Jørn Lykke med som ledende Overlæge, og klinisk oversygeplejerske Bente Borg. Forskning.dk har spurgt Christina Westergaard om følgende:

Du lavede et forskningsprojekt på Sct. Hans Hospital, som i 2006 indførte NADA som en alternativ behandlingsform til patienterne, mens de var indlagt på afdelingen. Var det tilfredsstillende resultater I opnåede i forskningsprojektet?
– Ja, det syntes vi, at det var. Det var stort at opleve misbrugere af hårde stoffer og beroligende medicin komme og bede om nåle istedet for at få PN-medicin (efter behov). De fleste patienter  var meget positive, da de jo var der pga et misbrug og et psykisk problem, og kun var blevet tilbudt terapi og piller for at komme ud af deres misbrug.
Arbejder du stadig på Sct. Hans Hospital?
Nej. Jeg stoppede da de lukkede afsnittet pga besparelser.
Bruger de stadig NADA på Sct. Hans Hospital ?
Nej den stoppede desværre sammen med lukning af afsnittet i 2008.
Kan der spares medicin ved brug af NADA-akupunktur?
Absolut, det er et godt og effektivt supplement.
Hvor stor en andel af patienterne ønsker behandlingen? 
Det var ca. 75 pct. Flere af de indlagte patienter kendte behandlingen fra misbrugscentrene hvor de var kommet i før indlæggelsen.
Hvilke fordele er der ved at bruge NADA-akupunktur til psykiatriske patienter?
Behandlingen giver psykisk ro, og flere syntes, at de kunne slippe sovepillerne og fik mere overskud til at arbejde med deres angst-problematik. Nogle med dårlig koncentration, der tidligere ikke havde kunnet koncentrere sig om behandlingen, blev mere deltagende i terapien og gav udtryk for, at de følte mere ro og overskud.
NADA øre

Øre med fem NADA-nåle

Resultater af forskningsprojekt

8 patienter udfyldte ikke spørgskemaet pga Recidiv.

I spørgeskemaet “hvad oplevede du ved at få NADA akupunkur” svarede:

 • 30 patienter meldte om øget afslappethed, og mere overskud og mindre stoftrang efter hver behandling
 • 20 patienter faldt i søvn under behandlingen
 • 25 patienter meldte tilbage de havde mindre angst og uro i kroppen efter hver behandling
 • 10 patienter oplevede ikke at få den afslappende effekt, men oplevede istedet at de kunne sidde i 45 minutter og registrere hvilke tanker der dukkede op
 • 9 havde mindre stoftrang i 24 timer efter behandlingen.
 • 12 Patienter havde fravalgt PN beroligende medcin og valgt NADA istedet.
 • Flere evaluerede, at det var den bedste behandling de havde fået nogen sinde, og at den var mindst lige så virksom som den beroligende medicin, der var ordineret

Flere valgte efterfølgende at få NADA øreakupunktur i stedet for PN-medicin til at få ro i krop og sjæl.

Konklusion: Det tyder på, at NADA-akupunktur kunne have en beroligende effekt til patienter indlagt med fysisk/psykisk uro efter misbrug.

Eksempler på forskning som dokumenterer øre-akupunkturs effekt på misbrugere:

A large randomized placebo controlled study of auricular acupuncture for alcohol dependence

Acupuncture for the treatment of cocaine addiction: a randomized controlled trial

Ear acupuncture for co-occurring substance abuse and borderline personality disorder: an aid to encourage treatment retention and tobacco cessation

Patients’ experience of auricular acupuncture during protracted withdrawal

Interpreting conflicting findings from clinical trials of auricular acupuncture for cocaine addiction: does treatment context influence outcome?

 

6 kommentarer til “NADA-akupunktur kan hjælpe misbrugspatienter

 1. Er rekrutteringen som beskrevet? det er videnskabeligt en mærkelig rekruttering at de, der ønsker NADA får det og andre måske placebo. Var der signifikans mellem de forskellige grupper? og hvad var P-værdien. Ude statistisk signifikans må konklusionen siges at være forkert.

 2. Som jeg læser det, blev de to grupper valgt ud fra om de blev indlagt på en lige eller en ulige dato. I Nada gruppen blev folk spurgt, om de ville have Nada eller ej. Det er ret svært at give folk Nada, hvis de ikke vil have det! Se iøvrigt http://www.nada-danmark.dk for flere oplysninger – også om international forskning.

  • Christina Westergaard siger:

   Kære Lene, Det er korrekt, Dem der var i kontrolgruppen fik udleveret samme spørgeskemaer som resten af de indlagte patienter, de fik bare ikke NADA.

 3. Så kan i ikke bruge “forskningen” til noget som helst, det er fuldstændigt uetisk at fremsætte de konklusioner.

 4. […] har jeg arbejdet i psykiatien med angst patienter i nu 17 år ! Her har jeg også lavet forsknings projekt i akupunktur til patienter med […]

Kommentér denne artikel

Find os på:

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kort om forskning.dk

Forskning.dk er en portal, som ønsker mere åbenhed om den forskning, der regulerer danskernes sundhed. Samtidig kan portalen bruges til at finde dokumentation for holistiske behandlingsmetoders virkning.

Siden giver også adgang til en række nyttige links.

Kontakt forskning.dk

Kontakt gerne forskning.dk hvis du har en artikel om forskning eller en en idé til en artikel. Forskning.dk ønsker at indrage brugerne, så hold dig ikke tilbage med eventuelle input.

Århusvej 22A, 8500 Grenaa
+45 86 84 88 88
info@forskning.dk

© Forskning - 2024

Web