Kræftlæge kritiserer EMA-rapport: Klar videnskabelig invalidering af forfatterne

Forskning.dk ser i december på temaet med den stærkt omtalte HPV-vaccine og dennes bivirkninger. Sundhedsstyrelsen læner sig i sagen op af en rapport udformet af EU’s lægemiddelagentur EMA, som nu møder kraftig kritik fra den kendte danske kræftlæge Torben Palshof

Udgivet den 10 dec. 15, 18:01

Opdateret den 09 jan. 16, 23:10

Forfatter: Gert Karlson

Kategorier: Sunde vaner, Sygdom, Tæt på forskningen

Kommentarer: 0

Synkopecentret på Frederiksberg Hospital er i disse dage omdrejningspunkt i en verserende europæisk mediesag omkring sundhed. Centret har eksisteret siden 1996 og er specialist i besvimelser og samtidig et af de ansvarlige centre, der skal undersøge formodede bivirkninger inden for HPV-vacciner. Man har foretaget tre videnskabelige artikler angående træthedssyndromet POTS, der relateres til HPV-vaccinerede piger, og det er netop denne forskning, EMA har rettet kritik imod.

 

Støtte fra kræftlæge

Torben Palshof

EMAs rapport har bl.a. kritiseret de videnskabelige artikler for at have foretaget såkaldt håndplukning af patienter ud fra sygdom og alder, for at disse passede ind i en given hypotese. Kritikken tilbagevises nu i en 13 sider lang rapport af den kendte kræftlæge Torben Palshof*, der ganske bemærkelsesværdigt fungerer som konsulent for Kræftens Bekæmpelse (der er for vaccinen) og selv i sin tid var med til at vurdere, om vaccinen skulle med i det nationale vaccinationsprogram.

Forskning.dk har modtaget rapporten, der i høj grad støtter op om det videnskabelige arbejde udført af Synkopecentret. Han kalder overordnet EMAs rapport for ”klar videnskabelig invalidering af forfatterne”, hvilket kan betegnes som forskernudansk for at gå efter manden frem for bolden.

”Ligger over gennemsnittet”

Han undrer sig desuden over, at Sundhedsstyrelsen kun et par timer efter, at rapporten var udkommet, har kunnet danne sig en mening om denne og pointerer, at Synkopecentrets forskning ikke bør devalueres, blot fordi den er først med sine vinkler. Andre lande har oplevet mange piger med forskellige bivirkninger af den pågældende vaccine ligesom Danmark, anføres det.

”Det er faktuelt forkert, når EMA konkluderer, at Synkopecenteret har fået patienterne til at passe ind i en forudindtaget hypotese. Det er en meget populistisk påstand, men det viser desværre en manglende forståelse for, hvordan humane forsøgsprojekter gennemføres,” skriver Torben Palshof omkring den videnskabelige kritik, hvor EMA undrer sig over, at centret ikke har medtaget et mere bredt udsnit af befolkningen.

Palshof mener, at de tre artikler ligger over gennemsnittet af den krævede videnskabelige standard og fremhæver, at forfatterne på forhånd tager højde for afvigelsen fra befolkningen i teksten.

”Hvis det om føje tid viser sig, at mistanken i en eller anden grad bekræftes, vil der blive tale om den måske største skandale i medicinens historie,” konkluderer han ud fra materialet, som han betegner som ”unødigt hårdhændet”.

*Torben Palshof har tillige været formand for Danske Multidisciplinære Cancer Grupper.

Kommentér denne artikel

Find os på:

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kort om forskning.dk

Forskning.dk er en portal, som ønsker mere åbenhed om den forskning, der regulerer danskernes sundhed. Samtidig kan portalen bruges til at finde dokumentation for holistiske behandlingsmetoders virkning.

Siden giver også adgang til en række nyttige links.

Kontakt forskning.dk

Kontakt gerne forskning.dk hvis du har en artikel om forskning eller en en idé til en artikel. Forskning.dk ønsker at indrage brugerne, så hold dig ikke tilbage med eventuelle input.

Århusvej 22A, 8500 Grenaa
+45 86 84 88 88
info@forskning.dk

© Forskning - 2024

Web