Frankrigs sundhedsagentur anbefaler mindre trådløs eksponering af børn

Overforbrug af mobiler kan beskadige børns trivsel, forstyrre deres søvn og føre til træthed, stress og angst. Mobiltelefoner, digitale tablets og fjernstyret legetøj kan skade børns hukommelse, opmærksomhed og koordineringsevne, advarer det franske sundhedsagentur

Udgivet den 11 aug. 16, 14:11

Opdateret den 16 maj. 17, 15:59

Forfatter: Karin Nørgaard, EHS Foreningen

Kategorier: Miljø, Sunde vaner

Kommentarer: 1

Det franske nationale sundhedsagentur (l’Agencie Nationale de Sécurité Sanitaire) ANSES, har netop udgivet en ny videnskabelig rapport “Radiofrekvent Eksponering og børns sundhed”, som konkluderer at børn er mere sårbare over for radiofrekvente (RF) trådløse eksponeringer, og anbefaler en umiddelbart reducering af eksponering for trådløs stråling fra alle typer trådløse enheder for små børn.

Forskning gennemgået

En ekspertgruppe har revideret specialiseret litteratur og dokumentation fra hele verden for virkningerne af elektromagnetiske bølger på børn under seks år, og anbefaler at forældre begrænser deres børns adgang til digitalt udstyr. Set i lyset af, at børn i disse år oplever voldsom stigning i eksponering for trådløst kommunikationsudstyr allerede før fødslen, opfordrer rapporten til at stramme loven yderligere for at imødegå alvorlige indlærings- og andre problemer forbundet med trådløse eksponeringer. Den nye rapport har skabt overskrifter i hele Frankrig.

Frankrig har tidligere vedtaget meget beskyttende love i forhold til radiofrekvente eksponeringer. Det har medført at Wi-Fi er forbudt i børnehaven og der skal være slukket i grundskolerne, medmindre specifik klasseundervisning kræver det i visse perioder. Den franske lov kræver også overholdelse af regler for mobilmastestråling og mærkning af Wi-Fi-sendere i det offentlige rum. Den franske mobiltelefonlovgivning forbyder mobiltelefoner til små børn, forlanger mærkning af strålingsniveau (SAR), og kræver at alle mobiltelefoner sælges med headsets. 

Anbefaling af nye regler

Sundhedsagenturet anbefaler nu, på grundlag af ekspertvurderingsresultaterne, at reglerne ændres til at omfatte alle radiofrekvente enheder, og navnlig de der er beregnet til børn (tablet-computere, babyalarmer, internetforbundet legetøj, wearables osv.), og at de underlægges de samme forpligtelser til kontrol af strålingsniveauer, samt mærkning og oplysning til offentligheden, som der gælder for mobiltelefoner.

Eksperterne konkluderer, at børn er mere sårbare for trådløs eksponering end voksne, og at der er “en mulig effekt af radiofrekvens på børns kognitive funktioner”, såsom hukommelse, opmærksomhed, psykomotoriske færdigheder eller sprog. ANSES anbefaler derfor, at brugen af mobile kommunikationsteknologier skal undersøges yderligere for at vurdere de sundhedsmæssige og psykosociale konsekvenser for børn (skoleindlæring, sociale og familiemæssige relationer etc.), især på grund af de vanedannende fænomener, døgnrytmeforstyrrelser mv.

“Børn er ikke miniature voksne,” siger Olivier Merckel, ansvarlig koordinator af rapporten. ”På grund af deres mindre størrelse, deres anatomiske egenskaber og karakteristika af visse af deres væv, er de mere udsat. Især de perifere områder af deres hjerner er mere sårbare for stråling end voksnes.”
Undersøgelser har også påvist en større eksponering af knoglemarven hos børn.

ANSES anbefaler derfor, at alt radiofrekvent kommunikationsudstyr, især til unge, er underlagt “de samme forpligtelser til kontrol af strålingsniveauer og mærkning som mobiltelefoner”.

Forældre har også et ansvar

Mens disse resultater afventes, anbefaler agenturet, at forældre opmuntrer deres børn til at vedtage fornuftig brug af mobiltelefoner, undgå natlig kommunikation og begrænse hyppigheden og varigheden af opkald samt brug af trådløse enheder.

For så vidt angår den radiofrekvente stråling, der skabes af de mere fjerntliggende kilder, såsom mobilmaster, radio og tv-sendere mm., anbefales det at genoverveje de lovgivningsmæssige grænseværdier for at sikre marginer med tilstrækkelig sikkerhed til at beskytte børns sundhed. Lande som Canada og Holland har allerede sænket disse grænser.

Højdepunkter fra rapporten:

  • Alle trådløse enheder, herunder tablets, trådløse telefoner, fjernbetjent legetøj, trådløst legetøj, babyalarmer og overvågningsarmbånd, bør underkastes de samme forpligtelser som mobiltelefoner.
  • Grænseværdier for radiofrekvente elektromagnetiske felter skal strammes for at sikre tilstrækkeligt store sikkerhedsmarginer for at beskytte sundhed og sikkerhed af den almindelige befolkning, især sundhed og sikkerhed for børn.
  • Overholdelse af de anbefalede grænseværdier for stråling, bør sikres i forhold for de måder, som enhederne sædvanligvis anvendes, såsom placering i tæt kontakt med kroppen.
  • Revurdering af anvendelsen af den specifikke strålingsoptagelse i kroppen (SAR), for at begrænse den personlige eksponering. Bør erstattes ved at udvikle en ny indikator der vurderer de reelle eksponeringer for mobiltelefonbrugere m.fl., og som tager højde for forskellige betingelser: signaltype, god eller dårlig modtagelse, tilstand ved brug (opkald, datastreaming etc.), samt hvor på kroppen enheden er placeret ved brug.

Link til ANSES pressemeddelelse og rapporten:

https://www.anses.fr/fr/content/exposition-des-enfants-aux-radiofr%C3%A9quences-pour-un-usage-mod%C3%A9r%C3%A9-et-encadr%C3%A9-des-technologies

https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2012SA0091Ra.pdf

Forskning:

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?reload=true&tp=&arnumber=7335557

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7270279&isnumber=7042252

http://ceur-ws.org/Vol-1538/paper-02.pdf

http://nebula.wsimg.com/fbed8bb8a26c6f14262cff2e8fd4dcb7?AccessKeyId=045114F8E0676B9465FB&disposition=0&alloworigin=1

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21999884

Presse:

http://www.lemonde.fr/sante/article/2016/07/08/alerte-sur-les-dangers-des-radiofrequences-pour-les-enfants_4965884_1651302.html

http://en.rfi.fr/environment/20160708-mobile-phones-digital-devices-may-harm-your-kids-attention-span-report

http://www.cnetfrance.fr/news/ondes-et-radiofrequences-prudence-avec-les-enfants-dit-l-anses-39839500.htm

Internationale tiltag til beskyttelse af befolkningen:

http://ehtrust.org/wp-content/uploads/International-Policy-Precautionary-Actions-on-Wireless-Radiation.pdf

Tags: Anses Mobilstråling

En kommentar til “Frankrigs sundhedsagentur anbefaler mindre trådløs eksponering af børn

  1. Olav siger:

    Altså – sluk for mobilen og den trådløse router om natten, og når du ikke bruger disse ting i længere tid.Langtidseffekterne af konstant elektromagnetisk stråling er efter alt at dømme alvorlige, især for børn og gravide.- Hvornår kommer Sundhedsstyrelsen herhjemme på banen?

Kommentér denne artikel

Find os på:

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kort om forskning.dk

Forskning.dk er en portal, som ønsker mere åbenhed om den forskning, der regulerer danskernes sundhed. Samtidig kan portalen bruges til at finde dokumentation for holistiske behandlingsmetoders virkning.

Siden giver også adgang til en række nyttige links.

Kontakt forskning.dk

Kontakt gerne forskning.dk hvis du har en artikel om forskning eller en en idé til en artikel. Forskning.dk ønsker at indrage brugerne, så hold dig ikke tilbage med eventuelle input.

Århusvej 22A, 8500 Grenaa
+45 86 84 88 88
info@forskning.dk

© Forskning - 2024

Web