Forening: Teleforlig vil gøre eloverfølsomme borgere hjemløse

Udgivet den 19 mar. 18, 11:12

Opdateret den 19 mar. 18, 11:22

Forfatter: Søren

Kategori: Miljø

Kommentarer: 1

Hvis det nye teleforligs krav om levering af mobilt internet skal overholdes, kræver det ifølge Teleindustrien massive investeringer og endnu flere tætplacerede master. Mindst 30 Mbit/sek. til 20.000 husstande og 50 Mbit/sek. til 5.000 andre husstande er simpelthen sat for højt, mener industrien, der også har påpeget, at de øgede dækningskrav omhandler små-øer og fredede områder.

 

Samtidig lader regeringen til at ignorere menneskerettighederne, da den forøgede elektrosmog kan gøre et uvist antal borgere i udkantsområder hjemløse ifølge de eloverfølsommes handicapforening EHS-Foreningen.

 
 

Stadig flere miljøflygtninge flytter til udlandet
 
 ”Danmark er i forvejen et af de lande i verden, hvor der er allerbedst mobildækning inden for alt undtagen 5G, og det er i praksis svært at finde byer eller landsbyer, hvor der ikke er mobilsendere. Med den nye lovgivning bliver det endnu sværere at finde en bolig, hvor vores medlemmer kan tåle at være, og vi kender til eksempler, hvor folk flygter til udlandet, da det er både dyrt og besværligt at male sit hjem med elektro-beskyttende maling,” udtaler Christina Funch Mellgren, formand i EHS-Foreningen – foreningen for elektrohypersensitive.

”Ifølge menneskerettighederne har vi alle lige adgang til sundhed, men det er desværre ikke sådan, det fungerer i praksis. Vi har set regeringens forslag til et nyt teleforlig og er rystede over at kunne læse, at man ønsker hurtig udrulning af 5G uden at tage os med på råd. Vi har over 400 medlemmer og ved fra WHO, at EHS bør eksistere hos mindst 6 % af befolkningen – en gruppe borgere, der nu tages som gidsler,” fortsætter Mellgren.

Der var i 2014 opstillet over fem mobilmaster per 10 km2 i Danmark, og tallet er yderligere eksploderet de sidste par år med fremkosten af 4G. Udviklingen sker uden skelen til internationale myndigheders og forskeres advarsler, der tager afsæt i den videnskabelige biologiske påvisning af, at konstant og længerevarende eksponering for mikrobølgestråling fra trådløse kilder kan give en lang række helbredsgener og føre til øget sygdom hos især allergikere.
 
 

Forening vil foreslå såkaldt ”Hvide Zoner”
 
 ”Skal de sidste næsten strålefri huller på landkortet lukkes, har vores medlemmer ingen steder at søge hen og vil stå i en desperat situation,” pointerer formanden, der appellerer til myndighedernes fornuft, da mange medlemmer befinder sig uden for arbejdsmarkedet og i forvejen er meget syge.

EHS-foreningen vil nu stille krav om, at Energi- forsynings- og klimaministeriet samarbejder med udvalgte kommuner og aktivt udpeger samt sikrer strålingsfri områder, hvor borgere med behov for eller lyst til større sundhed kan bosætte sig – såkaldte Hvide Zoner med inspiration fra udlandet, hvor elektromagnetisk felt-intolerante kan bosætte sig og være sikre på at kunne blive boende.

I blandt andet Frankrig har myndighederne eksperimenteret med elektro-beskyttede boliger i en forstad til Paris, og der kendes ifølge EMF-ekspert Henrik Eiriksson til lignende forsøg i udkantsområder i eksempelvis Schweiz, Sverige og ved Greens Bank i USA.
 
 

Europarådet ignoreres af myndigheder
 
Europarådets Parlamentariske Forsamling vedtog i 2011 en resolution 1815, PACE 2011, der opfordrede EU-landene til at træffe foranstaltninger om at beskytte mennesker og miljø mod især højfrekvente elektromagnetiske felter.

Resolutionen fastsætter en øvre grænseværdi for stråling på 0.001 W/m2. Danmark følger derimod ICNIRPS grænseværdi for stråling (fra 1998) på 9 W/m2.

Mere end 236 forskere og læger fra 41 lande anbefaler i en appel afsendt til EU-kommissionen i 2017, at den planlagte udbygning af 5G-nettet bremses, indtil de potentielle skader på mennesker og miljø er undersøgt fuldt ud af uvildige forskere. En af initiativtagerne er den anerkendte lægeforsker Lennart Hardell, professor ved Afdeling for Onkologi, Örebro Universitet.

I Bioinitiative-rapporten fra 2014 gennemgår uafhængige forskere og sundhedseksperter 4.000 forskningsartikler fra år 2006 og frem om helbredsrisici ved mikrobølgestråling. De omfatter hovedpine, svimmelhed, hukommelsesproblemer, nedsat koncentration, ændret hjerneaktivitet (EEG), søvnforstyrrelser, cellestress og skader på cellers DNA, forstyrrelser af hjerterytmen, forhøjet kræftrisiko, nedsat sædkvalitet med mere. Rapporten findes på www.bioinitiative.org, mens Mastedatabasen.dk viser danske mobilmaster og -sendere.
 
 

Elektrohypersensitivitet – et handicap i Sverige og USA
 
EHS er ifølge de europæiske miljølægers sammenslutning EUROPAEM en miljølidelse, der giver en række forskellige fysiske symptomer i forbindelse med ophold i nærheden af udstyr, der afgiver elektromagnetisk stråling (også omtalt som EMF: elektromagnetiske felter, eller populært kaldet elektrosmog).

EHS opstår som følge af den stigende anvendelse af elektrisk og trådløst udstyr, som har bragt strålingen op på et sundhedsskadeligt niveau, men findes oftest hos borgere, der i forvejen lider af andre helbredsgener, eksempelvis allergier ifølge Dominique Belpomme, en fransk forsker på området.

Ifølge internationale undersøgelser forekommer EHS hos 3-10 % af befolkningen. EHS er et anerkendt handicap i blandt andet Sverige og i USA.

 

Tags: EHS EMF Mobilstråling

En kommentar til “Forening: Teleforlig vil gøre eloverfølsomme borgere hjemløse

  1. Stella Weber Bech siger:

    Det er umuligt at forstå, at det overhoved er på tale,- 5G kan blive en gyser ingen kan forudse! Er målløs over folk ikke reager mere over hvad der kan ske og hvad deres børn kan blive udsat for! Mit hjerte❣️ bløder ved tanken🤔

Kommentér denne artikel

Find os på:

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kort om forskning.dk

Forskning.dk er en portal, som ønsker mere åbenhed om den forskning, der regulerer danskernes sundhed. Samtidig kan portalen bruges til at finde dokumentation for holistiske behandlingsmetoders virkning.

Siden giver også adgang til en række nyttige links.

Kontakt forskning.dk

Kontakt gerne forskning.dk hvis du har en artikel om forskning eller en en idé til en artikel. Forskning.dk ønsker at indrage brugerne, så hold dig ikke tilbage med eventuelle input.

Århusvej 22A, 8500 Grenaa
+45 86 84 88 88
info@forskning.dk

© Forskning - 2024

Web