Farlig astmamedicin

Mange læger udskriver en farlig cocktail af astmamedicin til børn, som kan være livstruende for dem

Udgivet den 11 sep. 14, 8:17

Opdateret den 22 dec. 14, 16:41

Forfatter: Gert Karlson

Kategorier: Medicin, Sunde vaner

Kommentarer: 0

Best Practice marts 2010:

I artiklen “Mange astmabørn fejlbehandles” advarer professor Hans Bisgaard og læge og pH.d.-studerende Bo Krogsgaard Chawes, begge fra Dansk BørneAstma Center, om farlig astmamedicin. Deres kritik går på, at fast behandling med langtidsvirkende ß2-agonister til børn øger antallet af potentielt livstruende astmarelaterede hospitalsindlæggelser.

Mere end fordoblet risiko for indlæggelse

De bange anelser vedrørende fast behandling med langtidsvirkende ß2-agonister til børn er nu stadfæstet i et Cochrane-review, der inkluderede 5572 børn fra 25 randomiserede forsøg, der alle undersøgte kombinationen af fast langtidsvirkende ß2- agonist og inhalerede kortikosteroider til børn med persisterende astma. Cochrane-reviewet viste en yderst bekymrende trend mod en mere end fordoblet risiko for astmarelateret hospitalisering blandt børn i behandling med fast langtidsvirkende ß2-agonister (relativ risiko: 2,21, 95% CI: 0,74-6,64). Desuden viste reviewet, at tilføjelse af fast langtidsvirkende ß2-agonist-behandling:

  • l Ikke reducerer antallet af exacerbationer, der kræver peroral steroidbehandling.
  • l Ikke reducerer antallet af symptomfri dage.
  • l Ikke nedsætter det akutte forbrug af korttidsvirkende ß2-agonister.
  • l Ikke øger livskvaliteten hos børnene.

Konklusion i artiklen

Fast kombinationsbehandling med langtidsvirkende ß2-agonister og inhalerede kortikosteroider bør kun udskrives af børnelæger med særlig erfaring i behandling af astma hos børn og er kun indiceret til en meget snæver subgruppe af børn med astma, der har persisterende symptomer trods fast behandling med inhalerede kortikosteroider og tilføjelse af leukotrien D4-receptorantagonist.

Langtidsvirkende ß2-agonister må aldrig bruges som fast daglig behandling af børneastma uden samtidig forebyggende behandling med inhalerede kortikosteroider. Derimod er intermitterende langtidsvirkende ß2-agonistbehandling yderst anvendelig til dage med sportsaktiviteter samt i perioder med infektioner (en til to uger), hvor det yngre astmabarn har symptomer.
Se hele artiklen i Best Practice på side 12-13

Kommentér denne artikel

Find os på:

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kort om forskning.dk

Forskning.dk er en portal, som ønsker mere åbenhed om den forskning, der regulerer danskernes sundhed. Samtidig kan portalen bruges til at finde dokumentation for holistiske behandlingsmetoders virkning.

Siden giver også adgang til en række nyttige links.

Kontakt forskning.dk

Kontakt gerne forskning.dk hvis du har en artikel om forskning eller en en idé til en artikel. Forskning.dk ønsker at indrage brugerne, så hold dig ikke tilbage med eventuelle input.

Århusvej 22A, 8500 Grenaa
+45 86 84 88 88
info@forskning.dk

© Forskning - 2024

Web