COVID-19 sygdom kan forværres af blodtryksænkende medicin

Meget ældremedicin kan give åndenød og luftvejsinfektioner

Udgivet den 19 mar. 20, 10:46

Opdateret den 25 maj. 21, 18:20

Forfatter: Gert Karlson

Kategorier: Behandling, Medicin, Sunde vaner, Sygdom, Tæt på forskningen

Kommentarer: 0

Hele verden frygter COVID-19. Heldigvis er dødstallet indtil videre kun en brøkdel af de dødsfald, som vi hvert år ser som følge af influenza. Man kan dog frygte, at antallet af indlæggelser blandt svage ældre vil eksplodere, som i Italien, da sygehusene kun råder over et begrænset antal respiratorer.

Coronavirus er ikke en ny opfindelse. Det er en betegnelse for RNA-virus, der ligner solens korona. Coronavirus giver normalt kun almindelig forkølelse. I skrivende stund er der seks danskere døde, og der er indlagt 129, hvor de 24 er på intensiv. Heldigvis er kineserne nu ved at få en normal hverdag igen.

Influenza rammer hårdere de senere år

Der er er en tendens til, at danskerne er begyndt at blive mere syge af vira de senere år. Tidligere var der færre, der døde, og der var også færre indlæggelser pga influenza. I influenzasæsonen for to år siden steg antallet af indlagte danskere til 7.667.

Indtil nu er der ”kun” godt 300 danskere, der er døde af influenza denne vinter. Sidste vinter var der 790, der døde af influenza, og i 2017/2018-sæsonen var der 1.644, der døde.

Når mennesker kan dø af et forkølelsesvirus eller af en influenza, så kan en årsag være, at en stor andel af verdens pensionister får svækket helbredet af den lægeordinerede medicin.

Blodtryksænkende medicin giver åndenød

Ny viden viser, at blodtryksænkende medicin med ACE-hæmmere (dem der ender på ”pril”) øger mængden af ACE2 receptorer, som COVID-19 binder sig til. Det giver forøget slimmængde, infektionsrisiko og åndenød. På indlægssedlen kan man samtidig læse, at en bivirkning ved Ramipril, som er et almindeligt blodtryksænkende præparat, er, at der er en “øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer”. Blandt de mest almindelige bivirkninger står der “åndenød” og “luftvejsinfektion”.

Hele verden har indrettet sundhedsvæsenet sådan, at man ofte behandler symptomer i stedet for at helbrede sygdomme (apparatfejlsmodellen). En meget stor procentdel får eksempelvis blodtrykssænkende medicin og kolesterolmedicin. Begge dele kan påvirke lungerne og immunforsvaret negativt. Når de ældres immunforsvar svækkes og lægeverdenen ikke kender til en immunstimulerende medicin, som kan slå virus ihjel, så kan de mest svækkede mennesker dø af en forkølelse.

Når et forkølelsesvirus kan lamme en hel verden og måske starte en ny finanskrise, så er der noget, der er gået helt galt. Vi kan håbe, at sundhedsmyndighederne er loyale overfor især de ældre medicinske borgere og får fastlagt hvilken medicin de indlagte og eventuelle døde danskere har fået, så vi kan tilpasse sundhedsvæsenet til den virkelighed, som vi lever i.

Mette Frederiksen er blevet orienteret om ovenstående problemstilling.

Kommentér denne artikel

Find os på:

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kort om forskning.dk

Forskning.dk er en portal, som ønsker mere åbenhed om den forskning, der regulerer danskernes sundhed. Samtidig kan portalen bruges til at finde dokumentation for holistiske behandlingsmetoders virkning.

Siden giver også adgang til en række nyttige links.

Kontakt forskning.dk

Kontakt gerne forskning.dk hvis du har en artikel om forskning eller en en idé til en artikel. Forskning.dk ønsker at indrage brugerne, så hold dig ikke tilbage med eventuelle input.

Århusvej 22A, 8500 Grenaa
+45 86 84 88 88
info@forskning.dk

© Forskning - 2024

Web