Højt IGF-I niveau i spædbarnsalderen er forbundet med lavt niveau som 17-årig – og omvendt

Udgivet den 12 mar. 15, 22:46

Opdateret den 12 mar. 15, 22:48

Oversat af Gert Karlson

Kommentarer: 0

Videnskabelig dokumenteret forskning

Original overskrift: Early programming of the IGF-I axis: Negative association between IGF-I in infancy and late adolescence in a 17-year longitudinal. follow-up study of healthy subjects

Dato: 26.07.2008

Tidsskrift: Growth Hormone & IGF Research

Database: PubMed

Dette forskningsprojekt har fået økonomisk støtte af: Ukendt

Introduktion:

IGF-I er en vigtig regulator af væksten, der primært påvirkes af kosten i spædbarnsalderen og primært af GH i barndommen. Spædbørn, der ammes, har lavere IGF-I-niveauer end børn, der får modermælkserstatning, og har en tendens til at være kortere. Det højere proteinindhold i modermælkserstatning har en stimulerende effekt på IGF-I-produktionen. Omvendt viser undersøgelser, at de, der ammes, senere i barndommen er højere og har højere IGF-I-niveauer. Det er derfor blevet foreslået, at IGF-I-aksen kan være programmeret af kosten i spædbarnsalderen. Forbindelsen mellem IGF-I i spædbarnsalderen og senere i livet kendes ikke.

Materiale og metoder:

Formålet var at undersøge forbindelsen mellem IGF-I i spædbarnsalderen og ungdommen. Spædbørn (109) fra det københavnske kohorte-observationsstudie. Serum-IGF-I blev målt i løbet af spædbarnsalderen (2, 6 og 9 måneder) og ved opfølgning som 17-årige. Korrelationstests og lineær regression, der kontrollerede for køn, amning og andre kovarianser, blev anvendt til at undersøge forbindelser. En sandsynlighedskvotienttest baseret på residual log sandsynlighed blev anvendt til analyse, der inkluderede alle målinger i løbet af spædbarnsalderen.

Resultater:

Der var en omvendt forbindelse mellem IGF-I ved 9 måneder og 17 år (r = -0,39, P = 0,014 og n = 40). En1 ng/ml højere IGF-I-koncentration ved 9 måneder svarede til en 0,95 ng/ml lavere IGF-I-koncentration ved 17 år. IGF-I-niveauer ved 2 og 6 måneder var ikke signifikant forbundet med IGF-I ved 17 år, men de estimerede retninger var negative. Disse forbindelser blev ikke ændret ved korrektion for amning og andre kovarianser bortset fra IGF-I ved 2 måneder, der var signifikant negativt forbundet med IGF-I ved 17 år (P = 0,030) svarende til en 0,96 ng/ml lavere IGF-I-koncentration ved 17 år pr. ng/ml IGF-I ved 2 måneder. Inklusion af alle målinger i løbet af spædbarnsalderen viste en negativ forbindelse med værdier ved 17 år (r = -0,26, P = 0,043 og n = 109).

Konklusion:

Resultaterne understøtter den hypotese, at IGF-I-aksen kan programmeres tidligt i livet.


Forskning.dk er ansvarlig for rigtigheden af denne oversættelse. Se flere detaljer om ansvar for tekst.

Kommentér denne artikel

Find os på:

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kort om forskning.dk

Forskning.dk er en portal, som ønsker mere åbenhed om den forskning, der regulerer danskernes sundhed. Samtidig kan portalen bruges til at finde dokumentation for holistiske behandlingsmetoders virkning.

Siden giver også adgang til en række nyttige links.

Kontakt forskning.dk

Kontakt gerne forskning.dk hvis du har en artikel om forskning eller en en idé til en artikel. Forskning.dk ønsker at indrage brugerne, så hold dig ikke tilbage med eventuelle input.

Århusvej 22A, 8500 Grenaa
+45 86 84 88 88
info@forskning.dk

© Forskning - 2024

Web