Danske børn på 2,5 år vokser hurtigere med mælk

Udgivet den 22 jan. 15, 14:42

Opdateret den 29 jan. 15, 12:46

Oversat af Gert Karlson

Kategori: Kostterapi

Kommentarer: 0

Videnskabelig dokumenteret forskning

Original overskrift: Animal protein intake, serum insulin-like growth factor I, and growth in healthy 2.5-y-old Danish children

Dato: august 2004

Tidsskrift: The American Journal of Clinical Nutrition

Database: PubMed

Dette forskningsprojekt har fået økonomisk støtte af: Ukendt

Introduktion:

Studier fra udviklingslande tyder på, at indtagelse af dyreprotein, især fra mælk, er forbundet med en større hastighed for lineær vækst hos børn. Hvor vidt den samme forbindelse er gældende i de industrialiserede lande, hvor proteinindtagelsen er høj, er ikke blevet fastlagt.

Materiale og metoder:

I dette studie er sammenhænget mellem proteinindtagelse, serumkoncentrationer af insulinlignende vækstfaktor I (sIGF-I) og højden hos raske børn blevet analyseret. Data for kosten (7-dages optegnelse) og sIGF-I (radioimmunoassay) var tilgængelige fra 90 børn (54 drenge). 10-, 50- og 90-percentilen for proteinindtagelse var henholdsvis 2,4, 2,9 og 4 g/kg/dag. 63 % var dyreprotein.

Resultater:

I adskillige lineære regressioner med korrektion for køn og vægt var højden (cm) positivt forbundet med indtagelsen af dyreprotein (g/dag, P = 0,01) og mælk (P = 0,007), men ikke med indtagelsen af planteprotein eller kød. sIGF-I-koncentrationen var signifikant forbundet med indtagelsen af dyreprotein (P = 0,01) og mælk (P = 0,045), men ikke med indtagelsen af planteprotein eller kød. sIGF-I-koncentrationen var positivt forbundet med højden (P = 0,02).

Konklusion:

Det konkluderes, at mælkeindtagelse er positivt forbundet med sIGF-I-koncentration og højde. Stigninger i mælkeindtagelse fra 200 til 600 ml/dag svarede til en 30 % stigning i cirkulerende IGF-I. Resultaterne tyder på, at mælkeforbindelser har en stimulerende effekt på sIGF-I-koncentrationen og dermed på væksten.

Tags: børns højde høje børn vækst


Forskning.dk er ansvarlig for rigtigheden af denne oversættelse. Se flere detaljer om ansvar for tekst.

Kommentér denne artikel

Find os på:

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kort om forskning.dk

Forskning.dk er en portal, som ønsker mere åbenhed om den forskning, der regulerer danskernes sundhed. Samtidig kan portalen bruges til at finde dokumentation for holistiske behandlingsmetoders virkning.

Siden giver også adgang til en række nyttige links.

Kontakt forskning.dk

Kontakt gerne forskning.dk hvis du har en artikel om forskning eller en en idé til en artikel. Forskning.dk ønsker at indrage brugerne, så hold dig ikke tilbage med eventuelle input.

Århusvej 22A, 8500 Grenaa
+45 86 84 88 88
info@forskning.dk

© Forskning - 2024

Web